Konsultacija telefonu: +370 659 50005 / +370 602 18565

Bendraukime:

D.U.K.

Home D.U.K.

Kas yra laidavimas?

Laidavimas – tai toks atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindas, kurį teismas taiko turėdamas pagrįstą pagrindą manyti, kad pasitikėjimo vertas asmuo, kuriam yra perduodamas kaltininkas, šiam darys teigiamą įtaką ir kaltininkas ateityje daugiau nebedarys naujų nusikalstamų veikų.

 

Jeigu pažeidimą padariusiam asmeniui taikomas laidavimo institutas, baudžiamoji byla nutraukiama ir asmuo neįgyja teistumo, išvengia bausmės.

Ar Laidavimas taikomas už visas baudžiamajame kodekse numatytas nusikalstamas veikas?

Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą.

 

Tais atvejais, kai asmuo padaro sunkų arba labai sunkų tyčinį nusikaltimą nuo baudžiamosios atsakomybės, taikant laidavimą negali būti atleistas.

Ką aš turiu atitikti, kad būčiau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Tam, kad asmuo būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, turi būti asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą ir egzistuoti visos numatytos sąlygos:

 

1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir

2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir

3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir

4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

 

Nesant nors vienos sąlygos, asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą negali būti atleistas.

Jeigu atitinku visas sąlygas man bus taikomas laidavimas?

Net ir nustatęs visas laidavimo taikymui būtinas sąlygas, prokuroras ar teismas gali apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nes tai yra teismo teisė, o ne pareiga.

 

Todėl labai svarbu tinkamai paruošti dokumentus ir proceso dalyvius, kas turi didelės įtakos sėkmingam rezultatui.

Jeigu aš jau seniau buvau teistas, tai dabar jau nebegaliu būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Jei teistumas yra išnykęs, tokiu atveju laidavimas yra galimas.

Kieno reikia prašyti, kad būčiau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Prašymas atleisti įtariamąjį/kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą gali būti paduodamas tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylai pasiekus teismą.

 

Ikiteisminio tyrimo metu sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą priima prokuroras ir vėliau tokį sprendimą turi patvirtinti ikiteisminio tyrimo teisėjas.

 

Jei byla yra jau teisminio nagrinėjimo stadijoje, tokiu atveju sprendimą dėl laidavimo priima bylą nagrinėjantis teismas.

Kaip reikia prašyti laidavimo? Ar ateinu pas ikiteisminio tyrimo teisėją ar į teismą ir prašau kad mane atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Norint, kad pažeidimą padariusiam asmeniui būtų taikytas laidavimo institutas, reikia teikti prašymą laiduotojo vardu, kad pažeidėjas būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Kodėl ikiteisminio tyrimo teisėjas manęs neinformuoja, kad yra įstatyme galimybė išvengti teistumo t.y. būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Informuoti kaltininką apie jo turimas teises, nėra ikiteisminio tyrimo teisėjo pareiga, juolab, kad ikiteisminio tyrimo teisėjas atstovauja ne nusikaltimą padariusį asmenį, o visuomenės saugumą.

Jeigu nei prokuroras, nei pirmos instancijos teismas neatleido manęs nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ką dar galima padaryti?

Skųsti sprendimą aukštesnei instancijai.

Jeigu manęs nei pirmos instancijos teismas, nei aukštesnių instancijų teismai neatleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kokios pasekmės?

Asmuo, kuris nebuvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą įgyja teistumą.

Kas yra teistumas?

Baudžiamajame kodekse nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Teistumas – tai teisinė asmens padėties ypatybė, kurią sukelia teismo paskirtos bausmės atlikimas. Ši teisinė pasekmė yra būdinga tik baudžiamajai atsakomybei.

 

Teistumas – juridinis faktas, sukeliantis tam tikrus neigiamus teisinius padarinius asmeniui, kurio atžvilgiu yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis yra įsiteisėjęs.

 

Už tas veikas, už kurias negresia laisvės atėmimas, teistumo nėra.

Teistumas lieka visam gyvenimui?

Ir taip ir ne. Teisiškai, suėjus įstatyme nustatytiems terminams, teistumas išnyksta. Teistumas išnyksta savaime ir nereikia kreiptis į teismą, ar kitas institucijas su tikslu jį panaikinti.

 

Asmuo, kuriam teistumas yra išnykęs, padaręs naują nusikaltimą, baudžiamąja teisine prasme bus vertinamas kaip asmuo pirmą kartą padaręs nusikalstamą veiką.

 

Išnykus teistumui ar jį panaikinus, žmogus laikomas neteistu, tačiau visuomenė tai dažnai pamiršta. Aplinkinių priklijuota nusikaltėlio etiketė „galioja“ ilgesnį terminą, o kartais net visą gvenimą. Teistumas visuomenės akyse – tarsi žymė visam gyvenimui.

Ar už atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą reikia mokėti?

Laidavimas gali būti skiriamas su užstatu arba be užstato. Atsižvelgiant į laiduotojo asmenines savybes ir jo turtinę padėtį, nustatomas užstato dydis arba sprendžiama dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato.

 

Tais atvejais, kai yra taikomas užstatas ir, jeigu asmuo, už kurį buvo laiduota, per teismo nustatytą laidavimo terminą nepadarė naujos nusikalstamos veikos, pasibaigus laidavimo termini užstatas yra grąžinamas laiduotojui, kitu atveju – pereina valstybei.

Jei laidavimas buvo paskirtas su užstatu, kada ir kaip galima jį susigrąžinti?

Užstatas grąžinamas pasibaigus laidavimo terminui, jeigu asmuo, už kurį buvo laiduota, per teismo nustatytą laidavimo terminą nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

 

Laidavimo termino pradžia skaičiuojama nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

 

Norint susigrąžinti užstatą, reikia teikti prašymą teismui dėl užstato grąžinimo pasibaigus laidavimo terminui.

Jeigu mane atleis nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tai už padarytą pažeidimą man dar kas nors bus skirta?

Jeigu Jūs būsite atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, bus svarstoma dėl baudžiamojo poveikio priemonių taikymo Jūsų atžvilgiu (uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones, įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, automobilio konfiskavimas).

 

Gali būti skiriamos kelios baudžiamojo poveikio priemonės.

Jei aš buvau atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, tačiau manęs netenkina tai, kad man buvo konfiskuotas automobilis ir/ar skirtas per ilgas teisės vairuoti atėmimo terminas ir/ar skirta per didelė įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, ką galiu daryti?

Nesvarbu, kad asmuo buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą vis viena galima skųsti sprendimą dėl tos dalies, su kuria nesutinkama.

Jei aš skųsiu sprendimą, dėl to, kad man buvo konfiskuotas automobilis ar, kad skirtas per ilgas teisės vairuoti atėmimo terminas, tai ar man nepablogins situacijos ir teismas nepanaikins sprendimo dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?

Ne, teismas negali bloginti Jūsų padėties jeigu skundą paduosite tik Jūs.

 

Pabloginti nuteistojo ar išteisintojo, taip pat asmens, kuriam byla nutraukta, padėtį apeliacinės instancijos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra prokuroro, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo skundai.

 

Nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.

Kas gali būti laiduotoju?

Laiduotoju gali būti kaltininko tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys.

 

Teismas, priimdamas sprendimą dėl laidavimo taikymo, atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininku.

 

Asmenimis, vertais teismo pasitikėjimo, laikomi pilnamečiai asmenys, turintys autoritetą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui ir galintys daryti jam teigiamą įtaką.

 

Vertinant laiduotojo patikimumą, atsižvelgiama į asmenines laiduotojo savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui, taip pat jo charakteristiką ir kitus duomenis, pavyzdžiui, argumentus, kuriais grindžiamas laidavimo prašymas.

 

Laiduotojui, keliami reikalavimai atskleisti savo požiūrį į kaltininko padarytą veiką, įvertinti veikos pavojingumą, nurodyti savo būsimos

Jeigu mano pasirinktas asmuo yra baustas administracine tvarka, tai teismas neskirs jo laiduotoju?

BK 40 str. nuostatos nedraudžia skirti laiduotoju administracine tvarka bausto asmens.

Jeigu prokurorui ar teismui netiks toks asmuo, kurį aš pasirinkau būti laiduotoju, ar galiu pakeisti į kitą asmenį?

Ne. Todėl labai svarbu itin kruopščiai pasiruošti visam procesui nuo pat pradžių

Ar laiduotojas gali atsisakyti laidavimo?

Taip, laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, spręs dėl asmens, už kurį ji laidavo, baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar šio asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

Ar laiduotojui kyla kokios nors pasekmės?

Jeigu laidavimas buvo paskirtas su užstatu, tai kaltininkui padarius naują nusikalstamą veiką per teismo nustatytą laidavimo terminą, užstatas pereina valstybei, tačiau teismų praktikoje,  užstatas taikomas tik išimtinais atvejais.

 

Laiduotojui laidavimas yra tiesiog moralinis įsipareigojimas daryti teigiamą įtaką kaltininkui, kad šis ateityje gerbtų įstatymų saugomas vertybes ir nebedarytų naujų nusikalstamų veikų.

Jeigu būdamas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, padarau naują nusikalstamą veiką, kas gresia laiduotojui?

Nieko.

Kas man bus, jeigu per laidavimo terminą padarysiu naują nusikalstamą veiką?

Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas.

 

Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Kiek laiko trunka laidavimas?

Teismas, atleisdamas asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustato terminą kuriam bus taikomas laidavimas (įstatyme numatytas nuo 1 iki 3 metų).

Teikiame teisinę pagalbą, dirbame ir siekiame, kad nukentėtumėte mažiausiai.

Atsiliepimai

Ona Sadziene
Ona Sadziene
2023-12-10
Esame labai dėkingi už išskirtinę pagalbą. Tai tikrai aukščiausio lygio profesionalumą ir kompetenciją turintys advokatai, tikri savo srities specialistai. Rūpinosi mūsų problema netgi praėjus pusei metų po teismo sprendimo. Rekomenduojame.
Gutijera Diatlova
Gutijera Diatlova
2023-11-29
Ačiū labai Jums. Rekomenduoju.
Augustė Dargė
Augustė Dargė
2023-11-21
Nuostabi firma. Ačiū uż pagalba.
Aleksej Komarov
Aleksej Komarov
2023-11-06
Quick advisory on my case, helped a lot.
Česlovas Lasevičius
Česlovas Lasevičius
2023-11-04
Nuoširdi rekomendacija. Darbas atliktas su kaupu, viskas aiškiai, konkrečiai. Visada atsakoma į klausimus. Dėkoju už pagalbą.
san san
san san
2023-11-03
Labai rekomenduoju šios įmonės paslaugas, viską išsamiai išaiškino, suteikė visapusiška pagalba, o kas svariaubiausia - nepriekaištingus rezultatus.