Konsultacija telefonu: +370 659 50005 / +370 602 18565

Bendraukime:

Privatumo politika

Home Privatumo politika

Įsigalioja: 2019 m. rugsėjo 18 d.
Paskutinis atnaujinimas rugsėjo 18 d.

 

UAB „Vilniaus teisės centras”, juridinio asmens kodas: 302155575, buveinės adresas: Gynėjų g. 14-30, Vilnius, el. p. info@laidavimasvairuotojui.lt, tel. nr. +370 659 50005 (toliau – Vilniaus teisės centras arba Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Vilniaus teisės centro internetinę svetainę https://laidavimasvairuotojui.lt/ pateikia bendrovei savo asmens duomenis.

Vilniaus teisės centras pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

 

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami atsakymo pateikimui į Jūsų pateiktą klausimą/atsiliepimą/užklausą (užpildant „Susisiekite“ formą), kurioje pateikiate vardą, el. pašto adresą, telefono numerį, tikslais.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Pateikdami Vilniaus teisės centrui užklausas, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant Bendrovės nurodytais kontaktais.

 

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

 

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti užklausos formoje, ištrinami po susirašinėjimo su Jumis pabaigos.

 

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@laidavimasvairuotojui.lt  arba paštu: Gynėjų g. 14-30, Vilnius. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Vilniaus teisės centras gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

 

Privatumo politikos keitimas

Vilniaus teisės centras turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Vilniaus teisės centras praneša interneto svetainėje.

Atsiliepimai

Ona Sadziene
Ona Sadziene
2023-12-10
Esame labai dėkingi už išskirtinę pagalbą. Tai tikrai aukščiausio lygio profesionalumą ir kompetenciją turintys advokatai, tikri savo srities specialistai. Rūpinosi mūsų problema netgi praėjus pusei metų po teismo sprendimo. Rekomenduojame.
Gutijera Diatlova
Gutijera Diatlova
2023-11-29
Ačiū labai Jums. Rekomenduoju.
Augustė Dargė
Augustė Dargė
2023-11-21
Nuostabi firma. Ačiū uż pagalba.
Aleksej Komarov
Aleksej Komarov
2023-11-06
Quick advisory on my case, helped a lot.
Česlovas Lasevičius
Česlovas Lasevičius
2023-11-04
Nuoširdi rekomendacija. Darbas atliktas su kaupu, viskas aiškiai, konkrečiai. Visada atsakoma į klausimus. Dėkoju už pagalbą.
san san
san san
2023-11-03
Labai rekomenduoju šios įmonės paslaugas, viską išsamiai išaiškino, suteikė visapusiška pagalba, o kas svariaubiausia - nepriekaištingus rezultatus.