Konsultacija telefonu: +370 659 50005 / +370 602 18565

Bendraukime:

Nusikaltimas

Home Nusikaltimas

Kiti nusikaltimai

BK 2811 str. 1 d. Atsisakymas tikrintis savo neblaivumą (vengti neblaivumo patikrinimo), kai buvo nustatyti neblaivumo požymiai.

Koks tai nusikaltimas? Tai nesunkus tyčinis nusikaltimas. Dėl šio nusikaltimo padarymo, asmuo tampa teistu, taip pat skiriama bausmė ir viena arba kelios baudžiamojo poveikio priemonės.

 

Taigi, asmuo, ne tik „paženklinamas“ teistumu, bet ir skiriama bausmė, kuri gali būti:

 

  1. bauda nuo 50 iki 2 000 MGL t. y. nuo 2 500  iki 100 000 Eur arba
  2. areštas nuo 15 iki 90 parų arba
  3. laisvės atėmimas iki 1 metų.

Bauda skaičiuojama minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžiais, kuris yra tapatus ir lygus baziniam bausmių ir nuobaudų dydžiui, kuris yra 50 Eur.

 

Yra galimybė išvengti ir teistumo, ir aukščiau minėtos bausmės – tai būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Neleiskite, kad ši gyvenimo klaida, paženklintų jus baudžiamuoju kodeksu ir taip užkirstų kelią jūsų ateities planams.

 

Be aukščiau paminėto įgyjamo teistumo ir skiriamos bausmės, skiriamos dar viena arba net kelios baudžiamojo poveikio priemonės, o būtent:

 

  1. uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones nuo 1 iki 5 metų, tačiau gali būti uždraudžiama naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones net iki 7 metų, jeigu asmeniui, šios nusikalstamų veikos padarymo metu šio kodekso nustatyta tvarka jau buvo uždrausta naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones dėl nusikalstamos veikos, jo padarytos neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir/ar
  2. įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, kurios dydis nuo 10 iki 250 MGL t.y. nuo 500 iki 12 500 Eur dydžio ir/ar
  3. automobilio arba jo vertės pinigais konfiskavimas.

 

Nuteistajam atlikus paskirtą bausmę, teismo paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės, uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones, terminas pradedamas skaičiuoti po to, kai asmuo paleidžiamas iš laisvės atėmimo įstaigos.

 

Šiuo atveju, norint, kad baudžiamoji byla už vengimą pasikrinti (ne)blaivumą būtų nutraukta, pasinaudokite įstatyme numatyta galimybe – būti atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

Teikiame teisinę pagalbą, dirbame ir siekiame, kad nukentėtumėte mažiausiai.